GalleriEKG.no
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

1. Selger / Formidler av kunst på vegne av kunstneren

Firmanavn: Galleri EKG AS  Markedsføringsnavn: GalleriEKG.no
Kontaktadresse: Strandgt. 71, 2317 Hamar
E-post: post@galleriekg.no
Telefonnummer: + 47 400 43 251

Organisasjonsnummer:912 596 729 MVA
Kjøper er den person som foretar bestillingen. For å handle i vår nettbutikk må du være over 18 år.

 

2. Salgsbetingelser

 Her gir vi deg en oversikt over våre salgsbetingelser.

  1. Når du registrerer deg som kunde og bestiller en vare, vil du motta alltid en bekreftelse på e-post og angrerettskjema. Dette er automatisert i ne.ttbutikken. Har du ikke mottat bekreftelse fra oss er det viktig å ta kontakt med oss
  2. Alle betillingene som mottas før kl. 12 betjenes i løpet av samme dag. (hverdager) Innramming vil ta 3-5 dager ekstra. 
  3. Prisen på kunstverk og frakt vil komme tydelig frem. Avgiften på 5% BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond) er inkludert i prisen. Gjelder kun kunstverk med pris over 2000,-. 
  4. Vi har en leveringsavtale med Posten Norge AS. Du vil motta en sendingsnummer og du kan følge sendingen via nett www.posten.no . Fraktkostnader regnes automatisk etter fraktsatsene fra Bring.no. Er det forsinkelser med sendingen er det viktig at dere tar kontakt. 
  5. Alle kunstverk som selges via oss er signert og nummerert av kunstneren. Vi formidler kunst på vege av kunstneren og vi selger ikke reproduksjoner. Det er kunstneren som står ansvarlig for produksjon av kunstverkene med galleriet som mellomledd. Kunstverk er kunstnerens eiendom inntil verket er betalt. 
  6. Hvis bestillingen er over 35 kg vil vi kontakte dere før varen sendes, for å bli enig om type frakt.
  7. Du har 14 dagers angrefrist på kjøpet i henhold til kjøpsloven. Les med om angrefrist nederst på siden.
  8. Trenger du hjelp eller mer opplysninger ta kontakt med Galleri EKG AS i Hamar mobil: +47 400 43 251 eller epost: post@galleriekg.no

Om angrefirst:

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenseteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Send aldri varer i retur i postoppkrav. Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-mail: post@galleriekg.no

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er inkludert 5 % lovpålagt kunstavgift for kunstverk over kr.2000,-. Mva pliktige varer som gaveartikler osv priser inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
(merverdiavgift, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal
selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

Frakt til utlandet må avtales med galleriet. Tollpapirer odnes av galleriet. Priser avtales via e-post ut fra kunstverkens størrelse og hvilken land bestillingen skal sendes.

Galleri EKG AS formilder kunst på vegne av kunstneren og kunstverk er kunstnerens eiendom inntil varen er betalt.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av formidleren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når galleriet har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.  Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med Galleri EKG AS så snart som mulig tlf. 400 43 251 eller epost: post@galleriekg.no .

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra galleriet til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 7 dager fra bestillingen.
1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren
(kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

Det finnes følgende betalingsalternativer i nettbutikken:

1) Kortbetaling med Visa / MasterCard

2 ) Klarna Payment.  Betaling med Klarna krever at kjøperen oppgir sin fødselsnummer til Klarna og de gjennomfører kredittvurdering. Betaling ser direkte til Klarna

3) Foranbetalt faktura / faktura betales i posten. Ønsker du ikke å oppgi din fødselsnummer er dette alternativet for deg. Da må kunstverkene betales før kunstverket mottas av kunden. Det er kunstnerne som har eiendomsretten til verkene inntilg betaling er gjennomført. 

4) Betaling med Vipps

5) Kunden har plikt til å hente bestillingen fra postkontoret / leveringssted før leveringsfristen går ut. 

Ønsker dere firmaavtale med Galleri EKG ta kontakt med galleriet via e-post: post@galleriekg.no

7. Levering m.v.

Levering av varen fra galleriet til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt
som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal galleriet levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 7 dager etter bestillingen fra kunden (i korona perioden ellers sender vi i løpet at 3 dager). Skal galleriet sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Gavekjøp til en annen adresse enn sin egen må Visa-/MaterCard eller Vipps benyttes. Klarna Payment tillater ikke bruk av annen leveringsadresse. 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til galleriet selv om det ikke er noen
mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen
angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av
varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og
opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil
angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Galleriet sender angrerettskjemat til kjøperen via epost i forbindelse med ordrebekreftelsen. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.'


Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om
hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til galleriet innen rimelig tid. Galleriet er
forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Galleriet
kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at
kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.


Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da
kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen og forsikret. 

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11. 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).
Meldingen til selgeren/ formidleren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom galleriet ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse eller heve avtalen.

Galleri EKG AS eier ikke kunstverkene men selger kunst på vegne av kunstnerne. Alle kunstverk er kunstnerens eiendom inntil de er betalt.


Oppfyllelse: Dersom galleriet ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen
kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som galleriet ikke
kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
kunstneren / galleriet retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Galleriet kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder galleriet eller kunstneren
urimelige kostnader.
Galleriet skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Galleriet / Kunstneren kan ikke foreta
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan galleriet tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom galleriet sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
forholdsmessig prisavslag fra kunstneren. Galleri EKG AS  har ikke rett til å forandre priser uten kunstnerens samstykke.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
skyldes galleriet eller forhold på selgerens side, kan galleriet i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Galleriet kan også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte
uavhentede varer.


Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan galleriet fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper galleriet sin
rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
kan galleriet heve avtalen. Galleriet kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt.
Galleriet kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse som galleriet / kunstneren har fastsatt. Galleriet kan likevel ikke heve
mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
betale.
Erstatning: Galleriet eller kunstneren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan galleriet kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
hente ubetalte varer, kan galleriet belaste kjøper med et gebyr på kr 500 + frakt
tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke galleriets / kunstnerens faktiske utlegg for å levere varen
til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15. Garanti

Garanti som gis av kunstneren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed
ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan galleriet kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at galleriet skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun
utleveres til andre hvis det er nødvendig for at galeriet skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Galleriet kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig. Dette gjelder Klarna faktura og Adyen betalingsløsning. Disse opplysningene gis til Klarna og Adyen. Galleriet lagrer ikke sensitive opplysninger som personnummer. 
9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
7
Hvis galleriet vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført
avtalen, må galleriet innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Galleriet må gi
kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal
bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
handling, for eksempel ved avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte galleriet, for eksempel pr telefon eller e-post dersom
han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun
ønsker at galleriet sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke
oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig
fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av
stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke